Please select language               บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด เริ่มก่อตั้งแต่ กันยายน 2544 จากธุรกิจสาหร่ายทอดในรูปแบบ SME โดยเริ่มต้นการผลิตสินค้าจากอุตสาหกรรมในครอบครัว  และอาจกล่าวได้ว่าเป็น SME กลุ่มแรกๆ ที่ทำธุรกิจประเภทนี้  เนื่องจากในอดีตสาหร่ายทอดยังไม่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภค ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงรสชาติให้ได้ตรงความต้องการลูกค้าส่วนใหญ่ และไม่ละเลยกับรายละเอียดในการคัดสรรวัตถุดิบทุกด้านอย่างพิถีพิถัน  และได้มีการเติบโตขึ้นมาเป็นลำดับอย่างมั่นคง   ซึ่งสาหร่ายทอดเริ่มเป็นที่ยอมรับในตลาดผู้บริโภคอย่างเต็มที่ในปี 2547 บริษัทฯ จึงได้ขยายจากธุรกิจจากธุรกิจขนาดย่อม (SME) มาสู่การยกระดับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง เพื่อรองรับการขยายตัวต่อกระแสนิยมบริโภคสาหร่ายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้มีการแตกไลน์ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์สาหร่ายชนิดต่างๆ จากสาหร่ายทอดที่ต้องใช้น้ำมันในการแปรรูป มาเป็นสาหร่ายอบที่ไม่ใช้น้ำมันในการแปรรูป โดยสาหร่ายอบของบริษัทฯจะมีความแตกต่างจากสาหร่ายอบ หรือย่างของคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่ใช้กระบวนการผลิตแบบผ่านเครื่องจักร รวมถึงต้องใช้ของเหลว (น้ำมัน / Oil) เป็นตัวประสานรสชาติ และเนื่องด้วยสาหร่ายแต่ละแผ่นมีความแตกต่างกัน การใช้เครื่องจักรซึ่งมีการตั้งค่าเป็นมาตรฐาน ทำให้สาหร่ายที่ผ่านจากกระบวนการผลิตเครื่องจักรไม่สามารถเพิ่มหรือลดขั้นตอนหรือควบคุมการผลิตเป็นรายแผ่นได้  แต่ในกรรมวิธีและขั้นตอนของบริษัทฯ จะมีการอบในรูปแบบเฉพาะตัวแบบ Thai Style ที่สามารถควบคุมการผลิตได้เป็นรายแผ่น ทำให้สามารถควบคุมการผลิตได้มากกว่าเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเดียวกัน   จวบจนปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ผลิตสินค้ากลุ่มสาหร่าย 4 แบรนด์สินค้า ได้แก่ Triple-M , M-Taro , ตะวันแดง และ Jumbo      

        และอีกก้าวสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มบทบาทจากเดิมที่เป็นผู้ใช้สาหร่ายเพื่อการผลิต ได้ผันตัวมาเป็นผู้นำเข้า และผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ สาหร่ายสำหรับโรงงานแปรรูปต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้ผลิต OEM ให้กับแบรนด์สินค้ากลุ่มสาหร่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้เพราะบริษัทฯ มีนโยบายหลักคือการผลิตด้วยความใส่ใจและตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอตลอดมา โดยมีแนวความคิดที่ว่า เราผลิตสินค้าในแบบที่เหมือนทำให้ลูกหลานเรากิน ทำให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ณ.ปัจจุบัน บริษัทได้ขยายการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ทั้งโซนเอเชีย อเมริกา และยุโรป อาทิ เช่น อเมริกา แคนนาดา สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฯลฯ  นับเป็นบทพิสูจน์สำหรับการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยหัวใจของการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเพื่อให้แบรนด์ของสินค้าไทย ผลิตโดยคนไทย ก้าวสู่เวทีมาตรฐานโลกได้อย่างสง่างามต่อไป